Intrestberekening (2) (specifiek OVSG en GO!)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de begrippen intrest of rente, intrestvoet of rentevoet, beginkapitaal en eindkapitaal gebruiken;
  • de jaarlijkse intrest berekenen als het beginkapitaal en de rentevoet gekend zijn.

Blok 7, Les 8