Kijklijnen of viseerlijnen en schaduwen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • kijklijnen of viseerlijnen op een schets of foto aanduiden of tekenen;
  • in eenvoudige situaties de kijklijnen of viseerlijnen gebruiken om de plaats van de waarnemers te bepalen;
  • werken met schaduwen en ze verklaren.

Blok 7, Les 15