Kommagetal vermenigvuldigen met natuurlijk getal

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een kommagetal (tot op een tiende) vermenigvuldigen met een natuurlijk getal kleiner dan 10;
  • enkelvoudige vraagstukken over vermenigvuldigen van kommagetallen met een natuurlijk getal kleiner dan 10 oplossen.

Blok 1, Les 1