Kommagetallen en breuken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • kommagetallen tot op 0,001 omzetten naar breuken en omgekeerd;
  • kommagetallen en breuken rangschikken en situeren;
  • een zakrekenmachine gebruiken om het verband te bepalen tussen een breuk en een kommagetal.

Blok 2, Les 17