Kommagetallen optellen en aftrekken (met ??n brug) (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • kommagetallen met evenveel en niet evenveel decimalen optellen volgens de standaardprocedure (met ??n brug);
  • kommagetallen met evenveel en niet evenveel decimalen aftrekken volgens de standaardprocedure (met ??n brug);
  • kommagetallen aanvullen of verminderen tot gehele getallen.

Blok 5, Les 11