Kommagetallen optellen en aftrekken (zonder brug) (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • kommagetallen met evenveel decimalen optellen volgens de standaardprocedure;
  • kommagetallen met evenveel decimalen aftrekken volgens de standaardprocedure.

Blok 4, Les 10