Kommagetallen optellen en aftrekken (zonder brug) (2)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • kommagetallen met evenveel en niet evenveel decimalen optellen volgens de standaardprocedure;
  • kommagetallen met evenveel en niet evenveel decimalen aftrekken volgens de standaardprocedure;
  • kommagetallen aanvullen tot een natuurlijk getal.

Blok 4, Les 11