Kwalitatief vergelijken – begrippen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • begrippen zoals klein, groot, groter dan, kleiner dan, even groot, grootste, kleinste gebruiken;
  • begrippen als lang, kort, langer dan, korter dan gebruiken.

Blok 1, Les S5