Kwalitatief vergelijken – begrippen en ordening

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • begrippen als vol, leeg, bijna vol, bijna leeg en halfvol toepassen;
  • begrippen als zwaar en licht, zwaarder, lichter, even zwaar als, even licht als toepassen.

Blok 1, Les S9