Landmaten

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de standaardmaateenheden i.v.m. landmaten en hun symbolen centiare (ca), are (a) en hectare (a) gebruiken;
  • oppervlakken in oppervlaktematen en in landmaten uitgedrukt vergelijken;
  • land- of oppervlaktematen in de herleidingstabel plaatsen en in een andere maateenheid noteren (herleiden).

Blok 1, Les 11