Lengte meten

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • lengtes van voorwerpen schatten en meten met natuurlijke maateenheden;
  • voorwerpen sorteren en rangschikken na het meten;
  • meetresultaten noteren en vergelijken.

Blok 2, Les 6