Lengtematen als kommagetal

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • resultaten van metingen en berekeningen lezen en noteren als kommagetal met ??n maateenheid (bv. 4,23 m);
  • een passende standaardmaateenheid kiezen (bv. De lengte van een kind kan het best worden uitgedrukt in cm.);
  • aantonen dat hoe groter de maateenheid is, hoe kleiner het maatgetal is en omgekeerd;
  • het metriek stelsel in verband met lengte opbouwen en daarbij de volgende maateenheden en hun symbolen lezen en gebruiken: de meter (m), centimeter (cm), decimeter (dm), kilometer (km) en millimeter (mm);
  • lengtematen als kommagetal aflezen, verklaren en omzetten in andere maateenheden.

Blok 5, Les 18