Logisch en probleemoplossend denken: schattend rekenen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • het vorige en het volgende tiental van een natuurlijk getal vinden;
  • schattend rekenen door gebruik te maken van tientallen;
  • bij een aankoop met een zo gepast mogelijk afgerond bedrag betalen.

Blok 3, Les 20