Meetkundige begrippen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vlakke figuren en ruimtefiguren onderscheiden en benoemen;
  • de begrippen recht, gebroken, gebogen, vorm, oppervlak, lijn, lijnstuk, rechte en punt correct gebruiken;
  • een punt, een rechte en een lijnstuk tekenen en benoemen.

Blok 2, Les 10