Meten met de liter

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een passend meetinstrument kiezen bij een meting met een standaardmaateenheid;
  • het resultaat van een meting uitdrukken in liter;
  • de term inhoud gebruiken en een bepaalde inhoud afmeten;
  • de inhoud van allerlei gebruiksvoorwerpen schatten en meten.

Blok 5, Les 13