Meten met een meter

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een passend meetinstrument kiezen bij een meting met een standaardmaateenheid;
  • zelfgemaakte meetinstrumenten ijken en correct gebruiken;
  • het resultaat van een meting uitdrukken in meter;
  • de term lengte gebruiken;
  • een lengte schatten, meten en afmeten bij voorwerpen.

Blok 6, Les 12