Meten tot op 1 cm nauwkeurig

Op het einde van de les kunnen de leerlingen:

  • resultaten van metingen afl ezen en noteren met ??n maateenheid en/of met meer dan ??n maateenheid;
  • een grootte (in)schatten in standaardmaten en de schattingen vergelijken met het meetresultaat;
  • een gepaste standaardmaateenheid kiezen.

Blok 1, Les 6