Negatieve getallen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • in concrete situaties het gebruik van negatieve getallen aantonen;
  • verwoorden wat negatieve getallen zijn;
  • negatieve getallen lezen, schrijven en vergelijken.

Blok 5, Les 2