Oefeningen met 3 termen tot en met 10

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

 • vlot rechtdoor optellen waarbij de som kleiner dan of gelijk aan 10 is;
 • vlot rechtdoor aftrekken waarbij het aftrektal kleiner dan of gelijk aan 10 is;
 • vlot optellen en aftrekken met 3 termen:
  ? a + b + c = x waarbij x ? 10;
  ? a ? b ? c = x waarbij a ? 10;
  ? a + b ? c = x waarbij a + b ? 10;
  ? a ? b + c = x waarbij a ? b ? 10.

Blok 5, les 10