Omstructureren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • veelhoeken opdelen in gekende figuren;
  • veelhoeken omvormen naar gekende figuren;
  • constructies uitvoeren met voorschriften op een foto of een tekening.

Blok 7, Les 2