Ongelijke verdeling – Deel 2

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen op hun niveau:

  • de ongelijke verdeling uitvoeren als de som en het verschil van de samenstellende delen gegeven zijn;
  • de ongelijke verdeling uitvoeren als de som en de verhouding tussen de samenstellende delen gegeven zijn;
  • problemen van ongelijke verdeling schematiseren en oplossen;
  • een numerieke verhouding vaststellen.

Blok 7, Les 17