Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • ongelijknamige breuken optellen en aftrekken door de breuken gelijknamig te maken;
  • de som en het verschil van twee breuken zo eenvoudig mogelijk noteren.

Blok 3, Les 11