Oppervlakte berekenen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de basisformule voor de oppervlakteberekening van rechthoek en vierkant gebruiken;
  • de oppervlaktematen gebruiken om meetresultaten te noteren;
  • de onderlinge verhouding tussen de oppervlaktematen m?, dm? en cm? noteren;
  • vlakke figuren met een verschillende vorm maar
    met dezelfde oppervlakte tekenen.

Blok 4, Les 13