Oppervlakte cirkel (specifiek OVSG en GO!)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • aangeven dat de oppervlakte van een regelmatige veelhoek met een groot aantal hoekpunten de oppervlakte van een cirkel benadert;
  • de oppervlakte van een cirkel berekenen met de formule ? ? r ? r.

Blok 4, Les 17