Het volume van ruimtefiguren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • aantonen dat de oppervlakte van een kubus en een balk gelijk is aan de som van de oppervlakten van de grensvlakken;
  • aantonen dat het volume van een kubus en een balk berekend wordt door de oppervlakte van het grondvlak te vermenig vuldigen met de hoogte;
  • aantonen dat ruimtefiguren met een verschillende vorm hetzelfde volume kunnen hebben.

Blok 6, Les 5