Oppervlakte van een ruit en trapezium

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de oppervlakte van een ruit berekenen door de figuur om te structureren naar een figuur waarvan ze de oppervlakte al kunnen berekenen;
  • de oppervlakte van een trapezium berekenen door de figuur om te structureren naar een figuur waarvan ze de oppervlakte al kunnen berekenen.

Blok 3, Les 7