Optellen en aftrekken tot 100

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen maken tot 100 van het type: T + TE en van het type TE + T;
  • aftrekkingen maken tot 100 van het type: TE ? T;
  • de wisseleigenschap bij de optelling en de aftrekking kritisch onderzoeken;
  • de wisseleigenschap bij de optelling toepassen.

Blok 2, Les 8