Optellen en aftrekken tot 20 ? sprongen tot 20

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • alle mogelijke optellingen maken tot 20;
  • alle mogelijke aftrekkingen maken tot 20;
  • tellen met sprongen tot 20 en terug.

Blok 7, Les 24