Optellen en aftrekken tot 50 met brug

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen;

  • de natuurlijke getallen tot 100 splitsen in (H), T en E en in een getalschema invullen;
  • optellingen en aftrekkingen tot 50 met brug oplossen, types TE + TE en TE ? TE;
  • eenvoudige vraagstukken oplossen met het stappenplan en het strokenmodel.

Blok 6, Les 15