Optellen en aftrekken tot en met 20 zonder brug

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen maken van het type TE + E = 20;
  • aftrekkingen maken van het type 20 ? E = TE;
  • de begrippen optellen, aftrekken, som, verschil, tiental en eenheid correct gebruiken en toepassen.

Blok 6, Les 3