Optellen met de optellingswip of door te compenseren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • ervaren en toepassen dat bij een optelling de som van twee getallen niet verandert als bij ??n term een getal wordt opgeteld en van de andere term hetzelfde getal wordt afgetrokken (= optellingswip);
  • optellingen oplossen door te werken met compensatie;
  • bij optellingen met enerzijds natuurlijke getallen en anderzijds met kommagetallen een oplossingsmanier kiezen op basis van inzicht in de structuur van de getallen en in de eigenschappen van de bewerkingen.

Blok 5, Les 6