Optellen tot 1 000 met brug

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen van de vormen HT + T, HTE + T en HT + HT met brug tot 1 000 correct uitvoeren, verwoorden en noteren;
  • de standaardprocedure (rijgmethode) bij optellingen tot 1 000 met brug toepassen;
  • de commutativiteit (wisseleigenschap) toepassen.

Blok 2, Les 6