Optellen tot 100 met 3 termen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen maken tot 100 met drie termen en zonder brug waarbij de eerste term (TE) samen met een van de andere termen een tiental geeft.

Blok 4, Les 6