Optellen tot 100 met brug (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen maken tot 100 van het type TE + TE met brug.

Blok 7, Les 4