Optellen tot 100 met brug

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen tot 100 maken, van het type TE + E met brug.

Blok 5, Les 11