Optellen tot 100 zonder brug

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen maken tot 100 van het type TE + TE zonder brug;
  • enkelvoudige vraagstukken oplossen en daarbij op hun niveau het stappenplan gebruiken.

Blok 3, Les 18