Optellen tot 20 met drie termen (2)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen tot 20 maken met drie termen, type E + E + E (a + b + c) waarbij twee termen (a + c of b + c) samen 10 vormen;
  • de schakeleigenschap toepassen (associativiteit).

Blok 6, Les 5