Optellen tot 20 met brug over 10: type 7+ . en 6+ .

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen maken van het type 7 + E = TE;
  • optellingen maken van het type 6 + E = TE.

Blok 6, Les 10