Optellen tot 20 met drie termen (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen tot 20 maken met drie termen, type E + E + E waarbij de eerste twee termen samen 10 vormen.

Blok 6, Les 4