Optellen tot 50 met brug

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen maken tot 50 van het type TE + TE met brug.

Blok 6, Les 11