Optellen tot 50 met brug

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen tot 50 maken, van het type TE + E met brug.

Blok 5, Les 6