Optellen tot en met 6

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • handelingen die verwijzen naar de optelling zoals bijvoegen, vermeerderen, bijdoen ? verwoorden, schematiseren, noteren en daarbij de begrippen optellen, optelling, plus en som correct gebruiken;
  • de elementaire optellingen oplossen waarbij de som ? 6 is;
  • bij vergelijkingsopgaven en bij oorzaak-veranderingsopgaven de passende formule noteren bij een verhaal en bij een formule een rekenverhaal maken.

Blok 2, Les 18