Optellen tussen 10 en 20

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • optellingen maken van het type: T + E = TE, E + T = TE;
  • optellingen maken van het type: TE + E = TE (som kleiner dan 20);
  • de begrippen optellen, aftrekken, som, verschil, tiental en eenheden correct gebruiken en toepassen.

Blok 5, Les 17