Plannen, kaarten, afstand, schaal, bouwsels

  • Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:
  • ?bouwsels realiseren met voorschrift of bouwplan;
  • zich ori?nteren in de ruimte aan de hand van een plan en/of een kaart;
  • Verwoorden wat ze vanuit andere gezichtspunten zien als ze zich mentaal verplaatsen in de ruimte;
  • opdrachten oplossen waarbij afstanden worden gegeven aan de hand van een schaal.

Blok 6, Les 8