Positie en richting van beweging

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de positie van voorwerpen bepalen t.o.v. zichzelf, referentiepunten in de ruimte, elkaar;
  • de richting van de beweging van zichzelf t.o.v. een voorwerp/een ruimte bepalen;
  • eenvoudige wegwijzers/pictogrammen lezen en hanteren;
  • de termen: vooruit, achteruit, naar links, naar rechts, overheen, onderdoor, in de richting van, verschuiven, draaien, een halve draai, een kwartdraai gebruiken.

Blok 1, Les 3