Positieve en negatieve getallen ( – Temperatuurschalen OVSG)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • negatieve getallen lezen, noteren, vergelijken en interpreteren in concrete situaties;
  • de functies van getallen (hoeveelheid, rangorde, maatgetal/verhouding, bewerking, code) onderscheiden en toepassen.
  • verwoorden dat naast de temperatuurschaal in Celsius ook een temperatuurschaal in graden Fahrenheit bestaat (enkel OVSG);
  • een omrekentabel tussen de temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit aflezen (enkel OVSG).

Blok 4, Les 5