Problemen oplossen m.b.v. een passende tekening

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen op hun niveau:

  • bij tekenopdrachten een effi ci?nte werkwijze en geschikte hulpmiddelen kiezen;
  • bij een opdracht bepalen wanneer een vlugge werkschets en/of een nauwkeurige tekening wenselijk en bruikbaar is;
  • de oppervlakte van regelmatige veelhoeken berekenen door ze om te structureren.

Blok 5, Les 3