Punten, lijnen, hoeken, vlakke figuren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de begrippen punt, lijn, hoek en vlakke figuur correct in een betekenisvolle context gebruiken;
  • vlakke figuren uit de omgeving herkennen en naar de vorm indelen.

Blok 1, Les S7