Rechthoeken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • rechthoeken herkennen, benoemen en tekenen;
  • de begrippen ?zijden?, ?hoeken?, ?overstaande/ tegenoverliggende zijden?, ?diagonaal?, ?hoogte? en ?basis? gebruiken;
  • de eigenschappen van de zijden en de hoeken van rechthoeken onderzoeken en verwoorden.

Blok 3, Les 18