Relatie tussen twee en drie dimensies

Op het einde van de les kunnen de leerlingen:

  • de relatie leggen tussen driedimensionale situaties en hun voorstellingen, om zich met behulp van tekeningen, foto?s, plattegronden ? te ori?nteren in de ruimte en ze kunnen daarbij de term afstand, de windstreken en tussenwindstreken gebruiken;
  • zich op een plan ori?nteren m.b.v. co?rdinaten bestaande uit een letter en een cijfer;
  • Pictogrammen die een richting aanduiden lezen en gebruiken.

Blok 4, Les 10